Stopy procentowe mocno w górę w marcu 2022 roku

data publikacji: 2022-03-09
Rada Polityki Pieniężnej podniosła 8 marca 2022 roku wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 2,75 proc. do 3,50 proc. RPP nieustannie co miesiąc od października 2021 roku podnosi stopy procentowe próbując opanować wysoką inflację.
RPP zdecydowała się na podwyższenie wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu:
  • stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.)
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.)
  • stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.)
  • stopa redyskonta weksli 3,55% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.)
  • stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.)
To 6-sta podwyżka stóp procentowych NBP z rzędu od października 2021 roku.

Rada zauważyła, że po rozpoczęciu napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę wyraźnie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych. Ma to istotny wpływ na inflację, która obecnie jest daleko od celu inflacyjnego NBP.

Oznacza to, że w kolejnych miesiącach należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Stopy procentowe wpływają na wysokość skaźników WIBOR, które wchodzą w skład oprocentowania kredytów hipotecznych.

Wyższe stopu procentowe powinny również pozytywnie wpływać na oprocentowanie lokat bankowych.
…wstecz
zobacz także:

Jaka lokata na 2023 rok?

Mamy kwiecień 2023 roku, galopującą inflację, zastój w gospodarce i na rynku pracy. Czy w takim środowisku warto założyć lokatę na 2023 rok. Jeśli tak to kiedy i jaką? W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Jak działa lokata jednodniowa

Obecnie najlepsze lokaty bankowe to lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek zwane również lokatami jednodniowymi lub antypodatkowymi i antybelkowymi. Jak działają takie lokaty bez podatku i czy są legalne?

Podatek z lokaty - jak jest naliczany?

W 2002 roku minister finansów Marek Belka wprowadził podatek od zysku z lokat bankowych. Od tamtej pory zyski z lokat bankowych oprocentowane są 19% podatkiem. Banki znalazły jednak sposoby, aby uniknąć oddawania państwu pokaźnej części ciężko zarobionych odsetek z lokat. Dodać trzeba, że jest to w pełni legalny sposób!