Słownik pojęć finansowych - lokaty bankowe


Cechy lokaty bankowej

Lokaty bankowe charakteryzują się kilkoma ważnymi cechami, na które warto zwrócić uwagę. Przy zakładaniu lokaty terminowej ważnymi cechami są: wysokość oprocentowania, która określa, w jakiej wysokości zysku możemy si...

Depozyt bankowy

Depozyt bankowy jest kwotą pieniężną ulokowaną przez klienta banku na czas nieokreślony czyli tak zwane "na żądanie" (a'vista) lub na czas ściśle określony na przykład na lokacie terminowej. Banki mogą dysponować zdeponowanymi środ...

Dzienna kapitalizacja odsetek

Dzienna kapitalizacja odsetek to pojęcie ściśle związane z lokatami jednodniowymi lub lokatami na dłuższy okres zachowującymi cechy lokat jednodniowych. Dzienna kapitalizacja odsetek oznacza, że odsetki z lokaty są obliczane każdego dnia i w zależno...

E-lokata

E-lokata jest to lokata zakładana za pośrednictwem internetu. Jest to stosunkowo nowa forma lokat bankowych, którą coraz powszechniej stosują banki. Wiele banków posiada już w swej usłudze e-lokaty, które mogą założyć osoby posia...

Gwarancja lokat bankowych

Gwarancja lokat bankowych w Polsce obowiązuje do kwoty 100 tysięcy euro. Wszystkie lokaty bankowe objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie kłopotów finansowych banku lub jego upadłości lokaty bankowe do kwoty 100 000 euro z...

Lokata jednodniowa

Lokata jednodniowa to taka lokata bankowa, której okres trwania wynosi jeden dzień. Najczęściej lokaty jednodniowe są automatycznie odnawialne co oznacza, że każdego dnia automatycznie zakładana jest nowa lokata jednodniowa z saldem poprzedniej p...

Lokaty antybelkowe

Lokaty antybelkowe to lokaty pozwalające na uniknięcie podatku Belki. Lokaty antybelkowe wyposażone są w dzienną kapitalizację odsetek co w praktyce oznacza konstrukcję lokaty podobną do lokaty jednodniowej. Depozyty antybelkowe stały się hitem podcz...

Lokaty jednodniowe

Lokaty jednodniowe wdarły się przełomem do oferty lokat bankowych w polskich bankach pod koniec tzw. wojny depozytowej. Lokaty jednodniowe oferują możliwość uniknięcia płacenia podatku od zysków z lokat bankowych zwanego podatkiem Belki. Lok...

Podatek Belki

Podatek Belki został wprowadzony pod koniec 2001 roku przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę i miał pomóc załatać dziurę budżetową. Podatek dotyczy zysków kapitałowych, a więc również zysku z lokat bankowyc...

Zerwanie lokaty bankowej

Czasami zerwanie lokaty bankowej to konieczność. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której musimy sięgnąć po oszczędności zgromadzone na lokacie bankowej musimy liczyć się z utratą całości lub części odsetek z lokaty. Bank na pewno zwró...