Zmiany w podatku Belki od 2024 roku?

data publikacji: 2023-01-31
Ministerstwo Finansów planuje dokonać zmian w podatku Belki czyli tymczasowym podatku wprowadzonym już 20 lat temu. Podatek Belki to podatek od zysków kapitałowych, który jest potrącany przez bank z zysku po zakończeniu lokaty bankowej.
Według przecieków z ministerstwa w planach jest dodatnie kwoty wolnej od podatku. Ma ona wynieść 10 tysięcy złotych. Oznaczałoby to, że na zysk z lokat bez podatku możaby było liczyć odkładając na lokatach kapitał w wysokości trochę ponad 100 000 złotych (przy założeniu maksymalnego oprocentowania lokat w skali roku na poziomie nie większym niż 10%).

Powyżej kwoty wolnej podatek Belki jednak ma wzrosnąć do 20%. Oznaczaby to, że rozwiązanie pozostanie neutralne dla oszczędzających kwoty w okolicach 200 000 złotych. Jeśli ktoś oszczędza wyższe kwoty to oznaczałoby dla niego wzrost podatku Belki w porównaniu do obecnej stawki.

Według wyliczeń ministerstwa zmiana miałaby być neutralna na budżetu państwa.

Podatek Belki nie dotyczy jedynie lokat, obejęte są nimi również zyski z:
 • zbycia papierów wartościowych,
 • pracowniczych funduszy emerytalnych,
 • kont oszczędnościowych,
 • obligacji

…wstecz
zobacz także:
 • Czy podatek Belki zostanie zlikwidowany?
 • Dwadzieścia lat funkcjonowania tak zwanego podatku Belki jako rozwiązania tymczasowego ostatnio wzbudził dyskusje na temat jego likwidacji bądź zmiany. Likwidacja 19% podatku od lokat oraz od zysków z giełdy mogłaby być zachętą do oszczędzania a nie wydawania w dobie panującej inflacji. Dzięki temu mogłaby przyczynić się do obniżenia presji inflacyjnej.
 • Nowy kalkulator lokat jednodniowych
 • Sejm 16 grudnia 2011 roku uchwalił ustawę okołobudżetową. Jedną ze zmian, jakie ona niesie za sobą, jest likwidacja możliwości zakładania tzw. lokat antypodatkowych. Za uchwaleniem ustawy okołobudżetowej głosowało 231 posłów, przeciw było 213, jeden wstrzymał się od głosu. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących daty wejścia w życie nowych przepisów ale za to prezentujemy wam nowy kalkulator lokat, za pomocą którego można policzyć odsetki z lokaty z dzienną kapitalizacją po wprowadzeniu zmian w sposobie naliczania podatku Belki.
 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy likwidujący lokaty antybelkowe
 • 24 maja 2011 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożone przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że wraz z początkiem 2012 roku zmienią się zasady zaokrąglania przy naliczaniu podatku od zysków z lokat bankowych.
 • Lokata czy konto oszczędnościowe?
 • Konta oszczędnościowe dają zarobić podobnie jak na lokacie. Dodatkowo często oprocentowane są dziennie dzięki czemu można w prosty i zgodny z prawem sposób uniknąć płacenia tzw. podatku Belki.
 • mBank daje możliwość zarabiania poprzez mPORTFEL
 • Banki coraz częściej oferują lokaty z dzienną kapitalizacją
 • Podatek z lokaty - jak jest naliczany?
 • W jaki sposób uniknąć podatku Belki?

Jaka lokata na 2023 rok?

Mamy kwiecień 2023 roku, galopującą inflację, zastój w gospodarce i na rynku pracy. Czy w takim środowisku warto założyć lokatę na 2023 rok. Jeśli tak to kiedy i jaką? W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Jak działa lokata jednodniowa

Obecnie najlepsze lokaty bankowe to lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek zwane również lokatami jednodniowymi lub antypodatkowymi i antybelkowymi. Jak działają takie lokaty bez podatku i czy są legalne?

Podatek z lokaty - jak jest naliczany?

W 2002 roku minister finansów Marek Belka wprowadził podatek od zysku z lokat bankowych. Od tamtej pory zyski z lokat bankowych oprocentowane są 19% podatkiem. Banki znalazły jednak sposoby, aby uniknąć oddawania państwu pokaźnej części ciężko zarobionych odsetek z lokat. Dodać trzeba, że jest to w pełni legalny sposób!