BFF Bank S.p.A. S.A.

Skrót:
BFF
Adres:

BFF Polska S.A.
ul. Kilińskiego, 66
Budynek B, Piętro 8
90-118 Łódź
Tel. +48 42 272 31 00
info-pl@bff.com

strona www dotycząca lokat banku:

lokatafacto.pl

www:
pl.bff.com/pl/home
rok utworzenia:
1985
status:
Bank prowadzi w Polsce działalność w formie oddziału instytucji kredytowej, działając w oparciu o licencję bankową udzieloną przez włoski organ nadzoru bankowego – Bank of Italy. Działalność Banku w Polsce została notyfikowana Komisji Nadzoru Finansowego.

BFF Banking Group jest największym niezależnym specjalistycznym podmiotem finansowym we Włoszech i wiodącą instytucją w Europie. Specjalizuje się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi.

Grupa działa we Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Czechach, Grecji, Chorwacji i Francji.
…wstecz

Jaka lokata na 2023 rok?

Mamy kwiecień 2023 roku, galopującą inflację, zastój w gospodarce i na rynku pracy. Czy w takim środowisku warto założyć lokatę na 2023 rok. Jeśli tak to kiedy i jaką? W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Jak działa lokata jednodniowa

Obecnie najlepsze lokaty bankowe to lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek zwane również lokatami jednodniowymi lub antypodatkowymi i antybelkowymi. Jak działają takie lokaty bez podatku i czy są legalne?

Podatek z lokaty - jak jest naliczany?

W 2002 roku minister finansów Marek Belka wprowadził podatek od zysku z lokat bankowych. Od tamtej pory zyski z lokat bankowych oprocentowane są 19% podatkiem. Banki znalazły jednak sposoby, aby uniknąć oddawania państwu pokaźnej części ciężko zarobionych odsetek z lokat. Dodać trzeba, że jest to w pełni legalny sposób!